آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 391
26.05.1397 | خبرنامه
امروز، اجلاس شفافیت برای مبارزه با فساد که اهداف انکشافی دوامدار را ارزیابی میکند در مرکز معلومات و رسانه های حکومت در کابل تدویر یافت. موسسات غیر دولتی چون دیده بان شفافیت افغانستان و شفافیت بین المللی این جلسه را فرا خوانده بود. مقامات بلند پایه دولتی، اعضای جامعه مدنی و دونران بین المللی که تعداد شان به بیش از 60 نفر میرسیدند، اشتراک نموده بودند.
24.05.1397 | خبرنامه
دیروز پروگرام تعلیمات اکادمیک معادن افغانستان(AMEA) همکاری افغان-جرمن پنج باب صنوف مجهز را به دسترس 280 محصل پوهنخی انجنیری جیولوژی و هایدرولوژی پوهنتون پولی تخنیک کابل تفویض نمود. در گذشته محیط تدریسی فاقد لوازم بنیادی بود. هدف ازین پروژه دسترسی بهتر و معیاری محصلین پوهنتون پولی تخنیک به تعلیم با کیفیت بلند میباشد. هزینه این تجهیزات 2.3 میلیون افغانی میشود.
19.05.1397 | خبرنامه
20 تن معلمین از مراکز دارالمعلمین آزمایشی در یک ورکشاپ شش روزه در بلخ مزکز مزار شریف اشتراک نمودند. اشتراک کنندگان با رساله ی جدید تدریسی حقوق بشر و جندر آشنایی حاصل نمودند. این ورکشاپ توسط آموزگاران مرکز دارالمعلمین تطبیق و توسط پروگرام تعلیمات ابتدایی و متوسط افغانستان (BEPA) همکاری افغان-جرمن حمایت گردید. مرکز دارالمعلمین زیر چتر ریاست تربیه معلم وزارت معارف افغان فعالیت می نماید. بیش از 7600 معلم که تقریبا 3000 آنان را زنان تشکیل میدهند ازین آموزش پیشرفته مستفید خواهند گردید.
18.05.1397 | خبرنامه
دیروز کنفرانس حقوق زنان در شهر بلخ، مزار شریف برگزار گردید. بیش از 200 تن درین همایش اشتراک نمودند. اشتراک کنندگان شامل شاگردان و استادان مدارس، بزرگان محلی، علماء و همچنان نمایندگان ادارات دولت محلی، مطبوعات و جامعه مدنی بودند. پروگرام تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) همکاری افغان –جرمن ریاست های معارف و حج و اوقاف این ولایت را در پیشبرد این فعالیت همکاری نموده بود.
18.05.1397 | اخبار
کابل، ۹ آگست سال ۲۰۱۸ – دیروز مراسم تهدابگذاری اعمار یک پلاتفرم آموزشی مربوط به یک کارخانۀ دارای امنیت بالای تولید اسناد غیر قابل جعل در جنگلک کابل برگزار شد. کورسهای آموزشی در این پلاتفرم به کارمندان آن اداره امکان خواهد داد تا اسناد رسمی امنیتی را تولید نمایند و کارخانۀ تولیدی را به گونۀ درست سازماندهی کنند. وزارت مالیۀ افغانستان اعمار کارخانۀ تولیدی را به مصرف بیش از ۳٫۳میلیارد افغانی تمویل می نماید. پروژۀ مطبعۀ دولتی صکوک افغانستان (ASPH) در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان طرح و دیزاین عمارت را تهیه نموده است.
16.05.1397 | خبرنامه
- دیروز پروژه تقویت حکومتداری خوب سکتور استخراجی افغان همکاری افغان-جرمن و وزارت معادن و پطرولیم تکمیل شدن یک دوره هشت ماهه آموزشی را تجلیل نمودند. بیش از 315 تن کارمندان وزارت معادن و پطرولیم در یک دوره آموزش مدیریت و مهارت های لازم اداری و مدیریتی اشتراک نمودند. هدف از تدویر این فعالیت افزایش موثریت و شفافیت وزارت در عرضه خدمات با کیفیت عالی به شهروندان افغان عنوان شده است.
10.05.1397 | خبرنامه
دیروز، ریاست معارف ولایت تخار و همکاری افغان-جرمن قرارداد ساختمان سه لیسه دخترانه را امضاء نمودند. این لیسه ها محیط کافی آموزش را برای بیش از 14000 شاگرد فراهم خواهد نمود. کار ساخت این مکاتب 30 ماه را در بر خواهد گرفت که مشتمل بازسازی تعمیر کنونی و اعمار اماکن جدید میشود. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی (RIDF) ریاست معارف ولایتی را در تطبیق این پروژه ها یاری مینماید. همکاری افغان-جرمن ساختمان این مکاتب را به هزینه مجموعی 258 میلیون افغانی از طریق بانک انکشافی آلمان KfW تمویل مینماید.
08.05.1397 | خبرنامه
- در اخیر هفته گذشته محفل سنگ تهداب بازسازی سرک که محله سجادیه و امیری را باهم وصل میکند در مزارشریف برگزار گردید. این سرک بطول چهار کلیومتر در ولسوالی نهرشاهی موقعیت دارد.مقامات دولت محلی و نمایندگان همکاری افغان-جرمن در محفل اشتراک ورزیده بودند. بیش از 72000 شهروند از روند پیشرفته وضعیت ترافیک مستفید خواهند شد. ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت بلخ پروژه را تطبیق و از کار ساختمان آن نظارت مینماید. صندوق وجهی زیربنای منطقوی همکاری افغان-جرمن با هزینه 110 میلیون افغانی این پروژه را تمویل مالی نموده است.
04.05.1397 | خبرنامه
دیروز، یک ورکشاپ منطقوی در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در مزارشریف دایر گردید. در حدود 30 نفر از ولایات مزارشریف، جوزجان، سرپل، سمنگان و بغلان در آن اشتراک ورزیدند. اشتراک کننده گان شامل مقامات دولتی سهم داران از جامعه مدنی، سکتور خصوصی و مطبوعات بودند. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان ورکشاپ را تطبیق نمود. پروگرام توسعه حکومتداری خوب برای سکتور استخراجی افغان همکاری افغان-جرمن این برنامه را تمویل و حمایت نموده است. آقای عبدالمالک عاصم آمر ارتباطات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان به جلسه افتخار بخشید و افزود: انکشاف سکتور معادن برای رشد اقتصاد کشور ما مهم است. بیایید برای شفافیت سکتور معادن یکجا کار نماییم.
03.05.1397 | خبرنامه
دیروز 20 نفر از پرسونل ذکور و اناث ریاست معادن و پطرولیم ولایت بلخ و تصدی دولتی کود برق ورکشاپ سه روزه ی نقش جندر در سکتور معادن را تکمیل نمودند. هدف ازین ورکشاپ انکشاف مشارکت زنان در صنعت استخراج عنوان شده است. این ورکشاپ توسط پروگرام انکشاف حکومتداری خوب برای سکتور استخراج افغان همکاری افغان-جرمن با همکاری واحد جندر وزارت معادن و پطرولیم افغانستان تمویل و تطبیق گردید.