آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 371
25.02.1397 | خبرنامه
کابل، 25 ثور 1397- برنامه آموزشی آگاهی دهی منطقوی در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان دیروز در کابل تدویر یافت. 30 شرکت کننده از کابل و ولایت های پروان، لوگر، کاپیسا و وردک در مورد فعالیت های این ابتکار آموختند. مقام های دولتی، فعالان نهادهای جامعه مدنی و سکتور خصوصی و رسانه ها شامل این اشتراک کننده گان بودند. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) و وزارت معادن و پطرولیم مشترکاً این دوره آموزشی را تطبیق نمودند. برنامه ترویج حکومتداری خوب همکاری افغان – آلمان در سکتور استخراجی افغانستان مصارف مالی این دوره آموزشی را بعهده داشت.
23.02.1397 | اخبار
شهر کندز، کندز، 23 ثور 1397- د افغانستان برشنا شرکت یک کیبل اضافی و شبکه جدیدالتاسیس برق را در مرکز ولایت کندز فعال نمود. اکنون به تعداد 20000 اهالی از انرژی برق نورمال مستفید میشوند. کمیته انکشاف ولایتی (PDC) این پروژه را در سال 2016 منظور نموده بود. کار احداث این شبکه دو سال را در بر گرفت. این پروژه مشترکاً توسط صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی جرمنی (RIDF) و د افغانستان برشنا شرکت DABS تطبیق و به هزینه مجموعی 217 میلیون افغانی از طرف همکاری افغان-جرمن تمویل گردیده است.
19.02.1397 | خبرنامه
جاکارتا، اندونیزیا، 19 ثور 1397- افغانستان و اندونیزیا امروز پیمان همکاری در بخش مبارزه با فساد در آینده را امضاء نمودند. نشست سه روزه میان کمیته مشترک نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغان (MEC) و کمیسیون محو فساد اندونیزیایی(KPK) امروز به پایان رسید. صندوق وجهی پالیسی مشورتی آزاد همکاری افغان-جرمن(OPAF) زمینه نشست فعالین اندونیزیا و جرمنی را همآهنگی نموده بود. درین نشست اولین گام همکاری دوجانبه جاری نهاد به نهاد افغانستان و اندونیزیا - MEC و KPKمشخص گردید. قبل ازین هردو نهاد روی مسایل ظرفیت های تخنیکی و چگونگی تعهدات آینده دیدار و گفتگو نموده بودند.
18.02.1397 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان، 18 ثور 1397- بعد از مشخص کردن نتایج جیولوژیکی، بازسازی زیربناهای انرژی آبی در فیض آباد دوباره از سر گرفته خواهد شد. انرژی آبی برای تمام جمعیت فیض آباد که در حدود 60000 نفر می شود، برق مهیا خواهد کرد. کار بازسازی این زیربناها از طرف همکاری افغان-آلمان از طریق بانک توسعه ای KfW آلمان که مجموعاٌ 3.7 میلیارد افغانی می شود، تمویل گردیده است. کار بازسازی در سال 2015 آغاز شد و در ماه دسمبر 2020 به پایان خواهد رسید.
16.02.1397 | خبرنامه
دهلی جدید، هند، ۶ می سال ۲۰۱۸ – ریاست تربیۀ معلم افغانستان یک ورکشاپ پنج روزه را پیرامون تدوین نصاب درسی بر مبنای میتودولوژی شاگرد محور برگزار نمود. مجموعاً ۱۷ تن بشمول اعضای آن ریاست و استادان دارالمعلیمنهای بلخ، بدخشان، هرات و سمنگان در آن اشتراک ورزیده بودند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان و ادارۀ انکشاف و همکاری سویس (SDC) از این اقدام حمایت نمودند. حدود ۱۸۰ تن اساتید دارالمعلمینهای کشور مستقیماً از این برنامۀ آموزشی مستفید خواهند گشت و در نتیجه دروس حدود ۲۶۰۰۰ شاگرد اناث و ۱۷۰۰۰ شاگرد ذکور بهبود خواهد یافت.
13.02.1397 | خبرنامه
امروز یک دوره آموزشی ارتقای ظرفیت چهار روزه برای 25 تن از کارمندان اداره حقوق و مرکز مشورتی خانواده ولایت بلخ به پایان رسید. این فعالیت به منظور توسعه خدمات مدنی نهادها با فایق آمدن بر ابهامات قانونی مرتبط با قانون رهن راه اندازی گردید. این برنامه توسط ریاست عدلیه ولایت بلخ با حمایت برنامه ترویج حاکمیت قانون همکاری افغان-آلمان تدویر یافت. از سال 2013، ادارات حقوق توانسته اند که به بیشتر از 77000 قضیه مدنی رسیدگی نمایند.
10.02.1397 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان، 10 ثور 1396 – ریاست امور زنان ولایت بدخشان یک گردهمایی مقدماتی دو روزه را برای بیش از ۲۰ فعال جندر دایر نمود. ایشان خانم هایی اند که به زنان در محلات شان به گونۀ داوطلبانه مشوره های حقوقی می دهند. در گردهمایی مذکور حدود ۵۰ تن اشتراک کننده بشمول کارمندان دولتی و نمایندگان نهادهای حقوقی، سازمان های جامعۀ مدنی و پولیس اشتراک ورزیده بودند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) برگزاری و تمویل گردهمایی مذکور را به دوش داشت. مجموعاً حدود ۱۰۰ فعال جندر خدمات خویش را در ولایات شان عرضه می کنند.
22.01.1397 | خبرنامه
کابل، ۲۲ حمل سال ۱۳۹۷ – امروز اتحادیۀ انرژی تجدیدیابندۀ افغانستان کنفرانسی را در کابل به منظور تشویق انرژی تجدیدیابنده و مؤثریت انرژی در میان متشبثان افغانستان برگزار نمود. در حدود ۱۲۰ تن نمایندگان مربوط وزارتهای سکتوری، شرکتهای برق، سکتور خصوصی، اکادمسینها، ابتکار زنان برای انرژی پاینده و ابتکار حمایت تشبث جوانان در آن اشتراک ورزیده بودند. این رویداد به زنان و مردان به گونۀ یکسان پرداخت. ادارۀ همکاری افغان-آلمان از این اقدام پشتیبانی نمود.
21.01.1397 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان، ۲۱ حمل سال ۱۳۹۷ – در این هفته ریاست عدلیه ولایت بدخشان، سازمانهای جامعه مدنی و ریاست امور زنان اجلاس هماهنگی نیمه ساله را دایر نمودند که در آن در حدود ۵۵ تن بشمول معاون والی بدخشان و نیز نمایندگان ۲۰ سازمان جامعه مدنی اشتراک ورزیده بودند تا درباره چگونگی بهبود همکاری میان آنها بحث نمایند. برنامه همکاری افغان-آلمان برای تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) از این گردهمایی حمایت نمود.
29.12.1396 | خبرنامه
امروز، یک لین برق تمدید شده و یک شبکۀ جدیداً اعمارشده در شهر پلخمری ولایت بغلان به بهره برداری سپرده شد. حدود ۱۰٬۰۰۰ تن شهروندان منطقۀ رهایشی کرکر اکنون از برق رسانی مطمئن مستفید می شوند. کارهای ساختمانی این پروژه طی دو سال تکمیل گردید. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) و د افغانستان برشنا شرکت این پروژه عملی ساختند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این کار زیربنایی را به مصرف مجموعی ۱۱۵،۵ میلیون افغانی تمویل نمود.