آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 354
24.11.1396 | خبرنامه
امروز بیش از ۴۰ کارشناس از دارالمعلمین ها، ریاست های معارف ولایات و ریاست تربیۀ معلم طی نشستی روی فعالیت های لازم به منظور بهبود بیشتر تربیۀ معلم در افغانستان بحث کردند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای بهبود تعلیمات ابتدایی در افغانستان (BEPA) زمینه برگزاری این گردهمایی را بخاطر ارتقای سطح کیفیت تعلیم و تربیۀ مردم افغانستان فراهم نمود.
23.11.1396 | خبرنامه
استانبول، ترکیه، 23 دلو 1396 – امروز دوره آموزشی نهایی تجدید نصاب درسی رشته استخراج معادن دانشگاه پولیتخنیک کابل در استانبول ترکیه به پایان رسید. نه تن از استادان دانشکده معادن و جیولوژی این دانشگاه با همتاهای شان از دانشگاه تخنیکی فرایبرگ آلمان ملاقات نمودند تا اصلاح برنامه های تعلیمی را نهایی سازند. ادارۀ خدمات تبادلۀ آکادمیک آلمان این دوره آموزشی ۱۱ روزه را به حمایت ادارۀ همکاری افغان-آلمان اجرا کرد.
22.11.1396 | خبرنامه
مزارشریف، بلخ، 22 دلو 1396 – برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCD) چند باب کودکستان را به دو مکتب در مزارشریف مرکز ولایت بلخ تحویل داد. حدود ۱۰۰ تن از معلمان مکاتب مذکور اکنون می توانند حین تدریس، کودکان خویش را در کودکستان های جدید جهت مواظبت و نگهداری تسلیم دهند. این اقدام از جانب ریاست معارف ولایت بلخ به منظور بهبود کیفیت تدریس آغاز و عملی گردید. ادارۀ همکاری افغان-آلمان اعمار کودکستان های مذکور را به مصرف مجموعی ۲،۳ میلیون افغانی تمویل نمود.
19.11.1396 | خبرنامه
کابل، ۸ فبروری سال ۲۰۱۸ – امروز یک کورس آموزشی سه هفته یی پیرامون استخراج معادن به اشتراک ۱۵ تن بازرسان معادن به پایان رسید. بازرسان معادن در تأمین رعایت اصول و مقررات در سکتور استخراجی افغانستان نقش ایفا می کنند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراجی افغانستان در سازماندهی و تمویل آموزش استخراج معادن کمک نموده است.
13.11.1396 | خبرنامه
بدخشان، بغلان، کندز، تخار، ۲ فبروری سال ۲۰۱۸ – طی ماههای گذشته ادارۀ همکاری افغان-آلمان ۱۳ عمارت جدید اداری و سه تالار کنفرانسها را برای شوراهای انکشافی ولسوالی در بدخشان، بغلان، کندز و تخار اعمار نموده است. در حدود ۴۸۰ تن اعضای شوراهای مذکور اکنون از یک محیط بهبودیافتۀ کار مستفید می شوند. برنامۀ ثبات سازی آلمان برای شمال افغانستان (SPNA) اعمار ساختمانهای جدید را به مصرف مجموعی تقریباً ۱۸،۶ میلیون افغانی تمویل نمود.
11.11.1396 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان، ۳۱ جنوری سال ۲۰۱۸ – دیروز ۱۲۰ تن نمایندگان شوراهای انکشاف دهات و موسپیدان، اعضای جامعۀ مد ی ن و مأمورین دول ت در کنفرانس دیالوگ و انعکاسات ولای ت پ ریامون کاهش تخریب زیست محیطی اش یاک ورزیدند. در سالهای اخری، حفظ محیط زیست به یک موضوع مهم در افغانستان مبدل شده است. این کنفرانس به هدف ارزیا ین فعالیتهای اخری در این عرصه و درنظرگرف ی ت بر ی خ از آنها در اس یات ر ژ ییهای سال آیندۀ ولای ت از جانب سازمان خدمات حقوق در افغانستان به حمایت برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای تقویت حاکمیت قانون در کشور (RoL) تدویر یافته بو د.
11.11.1396 | خبرنامه
مزارشریف، بلخ، 11 دلو 1396 – روز گذشته، عبدالبشیر توحیدی، معاون ولایت بلخ، ساختمان جدید ریاست عدلیه ولایت بلخ را در شهر مزارشریف افتتاح نمود. تعمیر قبلی این ریاست در سال 1394 دچار حریق شده بود که پس از آن ریاست عدلیه به یک ساختمان کرایی که از تجهیزات کافی برخوردار نبود، انتقال یافت. برنامه همکاری افغان-آلمان در زمینۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان، اعمار ساختمان جدید را به منظور کمک به تأمین دسترسی مردم به عدالت تمویل نموده است.
Dasht-e-Shor-Road
10.10.1396 | خبرنامه
مزارشریف، بلخ، 9 جدی 1396 – دیروز، کارمندان مقام ولایت بلخ و نمایندۀ ادارۀ همکاری آلمان در مراسم تهداب‌گذاری اعمار سرک دو کیلومتری دشت شور در ولسوالی نهرین آن ولایت شرکت کردند. بازسازی سرک دو کیلومتری به شمول وقفه‌های زمستانی در مدت ۲۳ ماه انجام خواهد یافت و برای یک عده باشندگان محل شغل غیرمستقیم یا مستقیم بوجود خواهد آورد. حکومت آلمان کار بازسازی را به مصرف تقریبی ۱۰۰ میلیون افغانی تمویل می کند.
07.10.1396 | خبرنامه
دیروز ادارۀ همکاری افغان-آلمان اتاقهای جدیداً اعمار و احیاشده و نیز یک عده تجهیزات را به سه مکتب دختران در ولایت بغلان تحویل داد. علاوه برآن، زباله دانیهای چندسلولی به ادارۀ تنظیف شهر پلخمری و یک پایه ماشین چاپ آفسیت برای ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان سپرده شد. اقدامات مذکور از جانب برنامۀ انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCD) آلمان به مصرف مجموعی ۵ میلیون افغانی تمویل گردید.
Training of Minig Insectors in Herat
01.10.1396 | خبرنامه
امروز یک کورس آموزشی تخنیکی سه هفته یی که در آن ۱۲ تن بازرسان معادن ولایتهای بادغیس، فراه، غور، هلمند، هرات و نیمروز شرکت نموده بودند، پایان یافت. قبلاً آموزگاران مسئول وزارت معادن و پترولیم افغانستان در یک کورس آموزش آموزگاران که از جانب برنامۀ آلمان برای رشد حکومتداری خوب در سکتور استخراجی افغانستان دایر شده بود، اشتراک ورزیده بودند. این برنامه همچنان از آموزش تخنیکی بازرسان معادن از لحاظ تخنیکی و مالی حمایت می کند.