بازسازی کانال آبیاری در بدخشان به نفع ۴٬۲۰۰ تن اهالی

14.09.1397
ولسوالی ارگو، بدخشان، ۱۳ قوس سال ۱۳۹۷ – دیروز ادارۀ همکاری افغان-آلمان یک کانال بازسازی شدۀ آبیاری را به ولسوال ارگوی ولایت بدخشان تسلیم داد. این کانال در منطقۀ سرای دره موقعیت داشته و حدود ۴٬۲۰۰ اهالی از آن مستفید شوند که اکنون به آبیاری کافی برای زمینهای زراعتی شان دسترسی دارند. علاوه برآن، یک انجمن محلی استفاده کنندگان آب متشکل از تقریباً ۶۰۰ تن استفاده کنندگان خصوصی آب در محل به منظور تأمین مدیریت و حفظ و مراقبت درست کانال ایجاد گردید. دفتری که برای این انجمن جدیداً اعمار شده است محیط کافی کار را فراهم می سازد. برنامۀ ثبات سازی همکاری افغان-آلمان در شمال افغانستان (SPNA) کارهای ساختمانی این پروژه را به مصرف مجموعی بیش از ۲۳ میلیون افغانی تمویل نمود.

ولسوال ارگو محترم نصرت مصدق چنین تبصره نمود: "من به نمایندگی از اهالی ارگو خوشنودی وافر خویش را بخاطر مشاهده کردن افتتاح یکی از مهمترین پروژه ها در ولسوالی ما اظهار می دارم ."

در گذشته، کانال آبیاری مذکور در شرایط بدی قرارداشت و فاقد ظرفیت آب بود. در نیتجه، آبیاری غیرکافی باعث سطح پائین تولیدات زراعتی و مقدار کم محصولات می گردید. لذا بخاطر بهبود بخشیدن به این وضع، شورای انکشافی ولسوالی ارگو و مقام آن ولسوالی مشترکاً پروژۀ مذکور را در سال ۲۰۱۶ آغاز کردند.

رئیس ریاست اقتصاد ولایت بدخشان محترم سید حسیب الله دقیق چنین اظهار داشت: "آب یقیناً منبع حیات است. این کانال آبیاری مطمئناً نقش مهمی را در ارتقای رشد و انکشاف اقتصاد زراعتی در ولسوالی ارگو ایفا خواهد کرد."

کانال بازسازی شدۀ مذکور تهیۀ مطمئن آب را برای تقریباً ۶۰۰ خانواده و یک ساحۀ زراعتی به مساحت قریب ۱٬۰۰۰ جریب فراهم می سازد. علاوه برآن، این کانال با چند اقدام دیگر بخاطر افزایش مقاومت آن در برابر خسارات بالقوه و جلوگیری از سیلابها نیز مجهز شده است. این زیربنای جدید اقتصاد محلی را از طریق افزایش تولیدات زراعتی رشد خواهد داد.

انجمن جدیدالتأسیس محلی استفاده کنندگان آب برای این کانال که از حدود ۶۰۰ تن استفاده کنندگان خصوصی آب در محل تشکیل یافته است مسئولیت مدیریت و حفظ و مراقبت این زیربنا را به عهده دارد. این انجمن همچنان به حل و فصل دعاوی آب میان استفاده کنندگان آب کمک می کند. دفتر جدیداً اعمار شدۀ انجمن یک محیط کافی کار را برای آن انجمن فراهم می سازد. این دفتر متشکل از دو اتاق اداری، یک اتاق مجلس و یک سیستم انرژی آفتاب می باشد. این دفتر برای کارهای ترمیمی آینده و حفظ و مراقبت کانال بازسازی شده با یک مخلوط کنندۀ کانکریت، یک ماشین برمۀ سنگ و سایر سامان آلات مجهز می باشد.

برنامۀ ثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) توسط بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت امور خارجۀ آلمان تطبیق می شود. هدف این برنامه همانا استحکام ادارات حکومتی محلی در شمال افغانستان و بهبودبخشیدن شرایط زندگی اهالی روستایی می باشد. بنابر این، برنامۀ مذکور از فعالیتهای متنوع زیربنایی و انکشاف ظرفیت حمایت می کند.  برنامۀ مذکور تا کنون حدود ۴۰۰ پروژه را در بیش از ۵۰ ولسوالی بدخشان، کندز، تخار و بغلان بشمول ساختمان، احیا و تمدید ۲۸۰ باب مکتب و سایر عمارتهای آموزشی، ۳۹ سرک و پل و ۱۶ کانال آبیاری، تکمیل نموده است. در عین زمان، این برنامه تاکنون تقریباً ۱۸٬۰۰۰تن اعضای شوراهای انکشافی را در زمینۀ انتخاب و نظارت پروژه ها آموزش داده است. بودجۀ مجموعی این برنامه برای سالهای ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۹ به بیش از ۷ میلیارد افغانی بالغ می گردد.

Twitter icon
Facebook icon