بهبودبخشیدن زیربنا در سمنگان و بلخ – شمار مستفیدشوندگان: بیش از صدهزار تن

18.12.1396
دیروز ریاست تعلیم و تربیۀ ولایت سمنگان و ادارۀ همکاری افغان-آلمان قراردادهای را مبنی بر نوسازی دو باب مکتب به امضأ رسانیدند. بیش از ۵٬۴۰۰ تن شاگرد در سمنگان از یک محیط بهبودیافتۀ آموزشی مستفید خواهند شد. روز چهارشنبۀ گذشته ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ قراردادهای را مبنی بر احیای دو سرک در بلخ امضأ نمود. حدود ۱۰۰٬۰۰۰ نفر اهالی از این پروژه بهره مند خواهند شد. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) ادارۀ همکاری افغان-آلمان هردو پروژه را به مصرف مجموعی تقریباً ۲۸۲ میلیون افغانی تمویل می کند.

در مراسم امضای قرارداد محترم عبدالمتین سروری، رئیس تعلیم و تربیۀ سمنگان اظهار داشت: "ما منتظر عمارات جدید مکاتب هستیم که یقیناً نیازمندیهای حیاتی شاگردان ما را مرفوع خواهد ساخت.

در سال ۲۰۱۵ در اثر یک زلزله عمارتهای عمدۀ لیسۀ دختران اجانی ملکه و لیسۀ پسران کهنه ایبک را شدیداً متضرر ساخت. در نیتجه، لیسه ها ناگذیر صنوف خویش را به خیمه ها، میدانهای باز یا خانه های کرایی انتقال دادند. مهندسان آلمانی طرح جدید عمارات مکاتب را در همکاری نزدیک با ریاست خدمات زیربینایی وزارت معارف افغانستان ایجاد کردند.

عمارات مذکور که بادرنظرداشت مقاومت در برابر زلزله اعمار می شوند برای شاگردان معیوب و معلول نیز قابل دسترسی بوده هر یک دارای سیزده صنف کاملاً مجهز و دو اتاق اداری خواهند بود. همچنان تشنابهای جدید شرایط حفظ الصحه را به گونۀ قابل ملاحظه بهبود خواهد بخشید و از شیوع امراض جلوگیری خواهد کرد. بیش از ۵٬۴۰۰ شاگرد از یک محیط درسی کافی مستفید خواهند شد.

در بلخ، سرک میان مزارشریف، شولگره و پل بابو به طول ۱،۵ کیلومتر و سرک میان سجادیه و امیری به طول ۳،۷ کیلومتر اعمار خواهند شد. جریان ترافیک بالای هردو سرک خیلی سنگین می باشد. در مجموع، در حدود ۳٬۹۰۰ عراده وسایل نقلیه روزانه از این سرکها استفاده می کنند. جاده های کنونی در وضعیت بد قرارداشته و اغلب توسط سیلابها و گل و لای شدیداً متأثر می شوند.

معاون والی بلخ محترم محمد بشیر توحیدی چنین تأکید ورزید: "ما سپاسگذاریم که حکومت آلمان چنین پروژه ها را در بلخ تمویل می کند. ما مایلیم پروژه های مشابه را مستقلانه در آینده پیاده کنیم." جنرال قنسل آلمان اضافه نمود: "به زودی اهالی منطقه به شهر و بازارها دسترسی آسان خواهند داشت."

انکشاف اقتصادی و شهری خیلی زیاد به زیربنا وابسته است. سرکهای احیاشده رشد اقتصادی را تکانه خواهد داد و روی شرایط زندگی اهالی مستقیماً تأثیر خواهد کرد. زمانیکه کارهای بازسازی تمام شود برای مردم محل خیلی آسانتر خواهد بود تا برای کسب و کار روزمره به مزارشریف دسترسی داشته باشند. یک سیستم عصری زهکشی از آسیب رسانیدن سیلابها به ترافیک در آینده جلوگیری خواهد کرد.

در جریان پروسه های بازسازی، صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) برای انجینران و مدیران ریاست تعلیم و تربیۀ ولایت سمنگان و ریاست انکشاف احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ آموزش، رهنمایی و مشوره دهی فراهم می کند. هدف از این اقدامات توسعۀ ظرفیتهای ریاستهای مذکور برای شناسایی، مدیریت و تطبیق مستقلانۀ پروژه های مشابه در آینده می باشد.

صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) از جانب بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می شود. هدف پروژه بهبودبخشیدن زیربنای اقتصادی و اجتماعی در شمال افغانستان و در عین زمان قادرساختن ادارات ولایتی به طرح و تطبیق مستقلانۀ برنامه های انکشافی در آینده می باشد. به گونۀ مثال، این پروژه در حدود ۱۶۰ کیلومتر سرکهای مواصلاتی، ۵۰ کیلومتر کانالهای آبیاری و ۱۱ بند محافظتی در برابر سیلابها یا فرسایش زمین را از سال ۲۰۱۱ بدینسو تمویل کرده است. در عین حال، این پروژه تقریباً ۴۹۰ سیمینار مبتنی به کار را برای بیش از ۲۳۰۰ نفر سازماندهی کرده است که زمینۀ تحقق مستقلانۀ پروژه های زیربنایی آینده را مساعد می سازد.

Twitter icon
Facebook icon