بهبود کیفیت تدریس: ۱۰۰ معلم از کودکستان های مکاتب مستفید شدند

22.11.1396
مزارشریف، بلخ، 22 دلو 1396 – برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCD) چند باب کودکستان را به دو مکتب در مزارشریف مرکز ولایت بلخ تحویل داد. حدود ۱۰۰ تن از معلمان مکاتب مذکور اکنون می توانند حین تدریس، کودکان خویش را در کودکستان های جدید جهت مواظبت و نگهداری تسلیم دهند. این اقدام از جانب ریاست معارف ولایت بلخ به منظور بهبود کیفیت تدریس آغاز و عملی گردید. ادارۀ همکاری افغان-آلمان اعمار کودکستان های مذکور را به مصرف مجموعی ۲،۳ میلیون افغانی تمویل نمود.

محترم صبغت الله مستقیم، رئیس معارف ولایت بلخ حین سخنرانی در مراسم افتتاح دیروز چنین تأکید ورزید: «اکنون معلمان ما  تمرکز بیشتری در جریان تدریس خواهند داشت، زیرا کودکان ایشان با حمایت همکاری افغان - آلمان در محیطی بسیار خوب بسر می برند (در کودکستان جدید).»

شمار زیادی از معلمان مکتب میرولی و گوهرشاد بیگم اطفال کوچک دارند. در گذشته، آنها هنگامی که به سوی وظیفه می رفتند، ناگزیر بودند اطفال شان را در خانه تنها بگذارند. این کار باعث می شد که معلمان نتوانند توجه خویش را به وجه خوب به تدریس معطوف سازند و به این ترتیب کیفیت تدریس از آن متأثر می شد. رفع این معضله یکی از اولویت های ریاست معارف ولایت بلخ به شمار می آمد.

یکی از معلمان گفت :«کودکستان مرا به یاد زمان هایی می اندازد که من در صنف تدریس می کردم و در عین حال به کودکم در خانه می اندیشیدم. در آینده، من می توانم با تمرکز بیشتری به شاگردان درس بدهم.»

کار ساختمان کودکستان های مذکور چهار ماه قبل آغاز گردید. در این تاسیسات دو اتاق، یک آشپزخانه، و یک مستراح شامل می باشد. علاوه برآن، این کودکستان ها با میز و چوکی و بازی های مناسب برای اطفال مجهز می باشند.  کارمندان از حدود ۱۸۰ کودک مواظبت خواهند کرد. اکنون معلمان مکاتب مذکور می توانند وظیفۀ خویش را با آرامش خاطر و غیابت کمتر انجام دهند و به این وسیله کیفیت تدریس برای شاگردان خویش را بهبود بخشند.

برنامۀ انکشاف ظرفیت منظقه یی (RCD)، از سال ۲۰۱۰ بدینسو از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیشبرده می شود. هدف این برنامه اینست که ادارات ولایتی و ولسوالی را قادر سازد که وظایف اداری را مستقلانه انجام دهند و به قدر کافی خدمات عامه را به مردم عرضه نمایند. به این ترتیب، تا کنون برنامۀ مذکور بیش از ۷۳۰ کورس آموزشی مسلکی یا حین انجام وظیفه را برای تقریباً ۳۹٬۰۰۰ تن کارگران خدمات عامه، کارمندان حکومت و اعضای شورای ولایتی دایر نموده است. به منظور افزایش اعتماد مردم نسبت به ادارات حکومت محلی، برنامۀ مذکور ۳۴۵ رویداد آگاهی عامه پیرامون فعالیت های حکومت محلی را که از آن تقریباً ۵۰٬۰۰۰ نفر اهالی مستفید گشتند، نیز تدویر نموده است.

Twitter icon
Facebook icon