مبارزه با فساد اداری و تروریزم: برنامه آموزشی برای کارمندان کلیدی عضو مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (ACJC) در دهلی نو

18.11.1397
دهلی نو، هندوستان، 18 دلو 1397 – امروز، 12 تن از اعضای مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (ACJC) در یک برنامه آموزشی تخصصی در رابطه با مبارزه علیه پول شویی و حمایت مالی تروریزم در دهلی نو هندوستان شرکت نمودند. از سال 2018، صندوق مشوره دهی سیاست گذاری باز (OPAF) برنامه همکاری آلمان افغانستان شرایط لازم را برای سه برنامه آموزشی متوالی به منظور ارتقای ظرفیت مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (ACJC) مهیا کرده و هزینه آنرا برای 28 تن از کارمندان کلیدی عضو این مرکز پرداخت نمود. آنها اکنون قادر به انجام وظیفه مهم خود به شکل موثر و مسلکی هستند.

قاضی ارشد مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (ACJC)، خانم انیشه رسولی، از فعالیت های این برنامه آموزشی قدردانی کرده و تاکید کردند که، "طوری که میدانید، پول شویی برای ما یک زمینه تخصصی کاملا جدید بوده و ما شدیدا به این دانش ضرورت داشتیم تا بتوانیم به معضلات در حال ظهور پول شویی در کشورمان رسیدگی کنیم."

شرکت کنندگان این برنامه آموزشی در دهلی نو شامل دو قاضی و ده وکیل (دادستان) میشد که میتوانستند ظرفیت خود را در زمینه پول شویی و حمایت مالی تروریزم ارتقاء بدهند. در طول برنامه آموزشی، متخصصین بین المللی دانش تیوری و عملی مرتبط با موضوع را برای شرکت کنندگان بیان کردند. شرکت کنندگان در مورد بخش های مهم قوانین بین المللی موجود و چارچوب های قانونی در رابطه با مبارزه علیه پول شویی و همچنان متود های مالی برای مقابله با تروریزم آموختند. مهارت های عملی این برنامه شامل ردیابی و تعقیب مظنونین، تخنیک های هوش مالی و تحلیل ساختارها و اعتماد های خارجی میشد.

خانم رسولی از برنامه همکاری آلمان افغانستان و مخصوصا از صندوق مشوره دهی سیاست گذاری باز (OPAF) این برنامه تشکر کردند. وی صحبت های خود را با این جمله خاتمه داد که، "ما با بعضی از موارد پول شویی مواجه شدیم که حل کردن آنها و بدست آوردن نتیجه ای که برای محکمه و پیگرد قانونی قابل قبول و خوشایند باشد، مشکل و سخت بود. بدست آوردن دانش لازم از قوانین و چارچوب های بین المللی و مهارت ها و تخنیک های جدید تطبیق شده توسط آژانس های بین المللی، مطمئنا به ما کمک خواهند کرد تا به شکل موثرتر و مثمرتر به موارد بیشتری در این رابطه رسیدگی کنیم."

مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (ACJC) در سال 2016 افتتاح گردید تا با فساد اداری در سکتور عمومی افغانستان مبارزه کند. این مرکز به موارد سطح بالای فساد که از 500000 افغانی بیشتر بوده و همچنان جرائم عمده ای که مقامات بلند رتبه در آن شامل باشد، رسیدگی میکند. در حال حاضر، مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (ACJC) حمایت اهداء کنندگان مالی را در بخش های مختلف عملیاتی دارد، اما ظرفیت لازم برای رسیدگی به تعداد زیاد موارد مختلف فساد را دارا نمی باشد. به همین دلیل، ریاست اجرائی ACJC یک پلان ارتقای ظرفیت برای کارمندان خود در سال 2018 ایجاد نمود که شامل برنامه های آموزشی در رابطه با موضوعات مرتبط میشد.

 

صندوق مشوره دهی سیاست گذاری باز (OPAF) توسط اداره GIZ – GmbH از طرف وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان (BMZ) تطبیق میگردد. از سال 2009، این پروژه ایجاد تخصص در نهاد های افغانستان و برنامه های آموزشی برای کارمندان شان را حمایت مالی کرده است تا ظرفیت لازم را ایجاد و تطبیق اصلاحات را در موازات با معیارات دولت داری خوب سهولت بخشد. در کنار فعالیت های دیگر، این پروژه تاکنون برنامه های آموزشی مربوط به وظیفه یا مسکلی را بشمول کورس هایی در رابطه با مسائل مالی، تحلیل دیتا، و ارزیابی فساد اداری برای 130 تن از کارمندان نهاد های دولتی فراهم آورده است. در عین زمان، این پروژه، کمیته ائتلافی مستقل ارزیابی و مبارزه علیه فساد اداری (MEC) را در راستای ایجاد هشت گزارش در رابطه با آسیب پذیری نهاد های دولتی در مقابل فساد اداری حمایت کرده است.

Twitter icon
Facebook icon