ښوونه او روزنه

د ښوونې او روزنې له لارې پرمختګ

اوس شاوخوا نه میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځی. د لومړنۍ ښوونځۍ په عمر د نجونو ۷۴ سلنه او د هلکانو ۹۸ سلنه لوست ته حاضریږي. د ښځینه ښوونکو سلنه په ټول هیواد کې ۳۱ ته رسیږي. دغه پرمختګونه د پاملرنې وړ دي، خو ننګونې بیا هم شتون لري: د شاوخوا ۱۸۰۰۰۰ ښوونکو څخه ۵۸ سلنه یې لوړه زده کړه نه لرې. د افغانستان د ۳۰۰ ولسوالیو څخه د بیلګې په توګه په ۸۰ ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي په سترګو نه لیدل کیږي.

اقتصادی پرمختګ او ښوونه او روزنه د یوې سکې دوه مخه دي. یوازې هغه نسل چې ښه زده کړه یې کړي وي کولای شي د هیواد برخلیک په لاس کي ونیسي او هغه ته په مثبت لوري بدلون ورکړي.

نړیواله ټولنه د ۲۰۰۱ کال راهیسې د افغانستان څخه د ښوونې او روزنې په ډګر کې ملاتړ کوي. د ۲۰۰۲ او ۲۰۱۴ کلونو په ترڅ کې یوازې المان شاوخوا ۱۳۰ میلیونه یورو په دغه ډګر کې پانګونه کړیده. د څه نا څه ۶۰۰ نویو ښوونځیو ودانول او سمبالول، د ۹۹۳۰۰ تنو نه زیاتو ښوونکو روزل، د عملي جنبو پر بنا د نویو تعلیمي نصابونو تدوینول – ټول هغه موخې دي چې المان او افغانستان په ګډه ورباندې کارکوي.

د مسلکي زده کړې په ډګر کې، المان د ۵۰ تجربوي ښوونځیو سره له نږدې نه همکاري لري او په نوموړ ښوونځیو کې ښوونکي د تیورویکي لوست نه بهر په یوه عملي ساحه کې د کار د بازار د اړتیاو سره سم روزنه مومي.

د افغانستان د ښوونې او روزنې نهادونه په زیاتیدونکې توګه د هغو موسسو سره چې په هغو کې د ښوونې زده کوونکی عملې تجربې په لاس راوړلای شي او د مسلکي ژوند سره آشنایي پیدا کوي، همکاري کوي. سربیره پردې، هغوی خپلې دروازې د غیررسمي سکتور ښوونکو ته هم پرانیزي. د سبا ښوونکي په ښه توګه خپلو دندو ته چمتو کیږي او کولای شي د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې برخه واخلي.

د ښوونې او روزنې په اړه زمونږ د کار په باب نور معلومات کولای شی د پروژې په تفصیلاتو او د "کیسو" تر سرلیک لاندې ولولی. 

زمونږ کار پدی برخه کي

په افغانستان کې د کانونو ایستل – د لوړو زده کړو سمون او د نوښتونو منځته راوړل د دې لپاره چې د کانونو د سکتور پوتنسیالونه په ښه توګه وکارول شي د المان فدرال حکومت د افغانستان څخه د کانونو د ایستنې په څانګه کې د مسلکې زده کړې د سمون، د کار د بازار او اقتصاد د اړتیاوو سره د دغې زده کړې د تطابق او په نړیواله کچه د هغې د اړیکو د تامینولو په اړه ملاتړ کوي. more
د ښوونې او روزنې د سکتور اصلاح کول – د ښوونکو دپاره نوي سټنډرډونه او درسي نصابونه په افغانستان کې دلومړنیو زده کړو د اوږدمهال سمون ورکولو په موخه د المان فدرال حکومت د سویس د حکومت سره یوځای د افغانستان د پوهنې د وزارت څخه د هغه وزارت د ښوونکو د روزنې په برخه کې ملاتړ کوي او د لوست په محتوا کې د تنوع د تنظیمولو او د زده کوونکو له خوا د هغه د ښه پوهیدلو په اړه مرسته کوي. more
د مسلکي زده کړو وده او د ځوانانو د وزګارتیا پرضد مبارزه دد لپاره چې د خپلو پارټنرانو سره یوځای په افغانستان کې د مسلکي ښوونځیو یو اوږدمهال سیستم منځته راوړو چې د حکومت او ټولنې د منلو وړ وي، د المان فدرالی حکومت په هیواد کې د خپل افغاني شریک څخه ملاتړ کوي چې د مسلکي ښوونځیو ښوونکي وروزي او د مسلې زده کړو شرایط منځته راوړي یا هغوی ته سمون ورکړي. more
په افغانستان کې د پراختیا دپاره سپورت په ښوونځۍ کې سپورت د یوه مضمون په توګه – له دې حقیقت څخه ګڼ شمیر زده کوونکي په افغانستان کې تر اوسه خبرتیا نلري. خو سپورت د ځوانانو د بدني، حرکتي او روانې پراختیا دپاره زیات ارزښت لري. د همدې امله، د المان فدرال حکومت د هیواد په ښوونځیو کې د یوه تدریسي مضمون په توګه د سپورت د شاملولو څخه ملاتړ کوي. more
په افغانستان کې د ښوونځیو څخه ملاتړ – د ښه تدریس په موخه د افغانستان د کوچنیانو او ځوانانو د ښوونې او روزنې د دوامداره سمون په موخه د المان فدرال حکومت په کابل کې د دریو بیلګي ښوونځیو څخه ملاتړ کوي چې له هغو څخه د موډل په توګه په نورو ښوونځیو کې ګټه واخیستل شي: د هلکانو اماني لیسه، د نجونو عایشه دراني لیسه او د جمهوریت لیسه چې د نجونو د اقتصادي علومو ښوونځۍ ده. more

زموږ کيسې

Twitter icon
Facebook icon